Hanna Owieśna

Hanna Owieśna

Hanna Owieśna jest magistrem logopedii. Studia dzienne, 5-cio letnie ukończyła z wyróżnieniem w Bydgoszczy na Akademii Bydgoskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (ówczesny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,gdzie otrzymała dyplom z oceną bardzo dobrą). Po studiach rozpoczęła pracę w przedszkolu i tam przeprowadzała badania na temat analizy i syntezy słuchowej mowy dzieci pięcioletnich. Następnie Pani Hania Owieśna wyjechała do Irlandii, gdzie podjęła pracę w Polskiej Szkole Sen na stanowisku manager ds. rekrutacji i manager grupy terapeutycznej. Prywatną praktykę terapii logopedycznej prowadzi od 2010 roku, w której współpracuje z psychologiem i pedagogiem zajęciowym.

W skład dziedzin zainteresowań Pani Hanny Owieśnej wchodzą:
 • Autyzm wczesnodziecięcy,
 • Zespół Aspergera,
 • Zespół Downa,
 • rozszczep warg i podniebienia,
 • afazja Wernickiego,
 • afazja Broca,
 • afazja mnestyczna,
 • alalia,
 • dyslalia,
 • mutyzm,
 • korekcja wad wymowy,
 • praca nad słuchem fonematycznym,
 • terapia jąkania,
 • wywołanie mowy jeszcze niewykształconej,
 • praca z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.